Cá mập chúa tể

  • NH_00592
480,000 Giảm giá 0.000 %

– Kích Thước:

+Size 1: 90cm- 580.000đ.
+Size 2: 80cm- 480.000đ.
+Size 3: 50cm- 380.000đ.
+Size 3: 40cm- 280.000đ.

 

Bình luận